Tarieven Riel

Individuele sessies:

Intake uitgebreid:  € 180,00.
Intake en individuele TCM therapie:  € 130,00.
Vervolgsessies individuele therapie: € 65,00.

De duur van de eerste sessies is ca. anderhalf uur.
De eerste afspraak is de intake met een uitgebreide Body/Mind check up (BMC).  Vanuit deze BMC  wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt uitgebreid met cliënt besproken. De volgende behandelsessies zijn in principe wekelijks en duren over het algemeen ook ruim een uur.
Zodra de klachten afnemen wordt in overleg de frequentie verlaagd en/of behandelduur verkort.

Bovenstaande therapeutische behandeling wordt (deels) vergoed door meeste verzekeraars bij aanvullende verzekering: kijk uw polis na.

Het Felderinstituut is aangesloten bij FAGT en RBCZ. K.v.K. nr: 30119965.

Navolgende behandelingen alsmede eventuele verstrekkingen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Tuina (Chinese massage):

Chinese massages: € 45,00 per sessie van ca. 45 min.

Keuze uit diverse Chinese ontspannings- en/of energetische massages: rug, nek/schouders, benen, voeten, gezicht, stoelmassage, lymfedrainage.

Groepstherapie:

De TCM therapie kan ook als groepstherapie gevolgd worden. Het groepspakket omvat 10 wekelijkse sessies van 3 uur, deels individueel en deels in groepsverband. Kosten: € 450,00 per pakket.

Workshops:

Workshops kosten  € 180,00 per 10 lessen, tenzij anders vermeld.

Betaling:

Betaling à contant na afloop van de sessie, dan wel per ommegaande na ontvangst van de factuur.
Bij afname van een pakket of workshop: betaling totaalbedrag na afloop van de eerste sessie/les.
Inschrijven voor een pakket of workshop geldt voor het geheel. Bij afwezigheid wordt geen restitutie verleend.
Op al onze aanbiedingen zijn onze Algemene voorwaarden Felder instituut van toepassing.

Annulering:

Bij verhindering 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Bij groepstherapie vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde sessies.

Klachten:

Bij klachten stelt u eerst de behandelend therapeut in kennis. Die zoekt een voor u passende oplossing.
Mocht u niet tot een passende oplossing komen neemt u contact op met de directie,
mail: woudenberg@felderinstituut.nl, postadres: Voorstraat 31, 3931HB Woudenberg.

In de praktijk zijn de volgende wetten en regelingen van toepassing: AVG, WKKGZ en WGBO (wetten) en beroepscode RBCZ.
Om die reden gaat de praktijk als volgt om met persoonsgegevens (zie onze Privacy Verklaring):
• Bijhouden van een medisch dossier
• Bewaartermijn van 15 jaar voor het medisch dossier
• Geheimhoudingsplicht voor alle therapeuten en medewerkers
• Toestemming van beide ouders voor behandeling van minderjarigen
Voor klacht- en tuchtrecht zijn wij aangesloten bij RBCZ. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Het Felder instituut is aangesloten bij de Klachtencommissie van Quasir, u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
– post: Quasir Klachtencommissie, t.a.v. ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.
– e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie.