Tarieven Riel

Individuele sessies:

Intake uitgebreid:  € 180,00.
Intake en individuele TCM therapie:  € 130,00.
Vervolgsessies individuele therapie: € 65,00.

Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Door deel te nemen aan deze therapie verklaart u zich akkoord met onze behandelovereenkomst

De duur van de eerste sessie is ca. anderhalf uur.
De eerste afspraak is de intake met een uitgebreide Body/Mind check up (BMC).  Vanuit deze BMC  wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt uitgebreid met u besproken. De volgende behandelsessies zijn in principe wekelijks en duren over het algemeen ook ruim een uur.
Zodra de klachten afnemen wordt in overleg de frequentie verlaagd en/of behandelduur verkort.

Bovenstaande therapeutische behandeling wordt (deels) vergoed door meeste verzekeraars bij aanvullende verzekering: kijk uw polis na.

Het Felderinstituut is aangesloten bij FAGT en RBCZ. K.v.K. nr: 30119965, BTW nr: NL811043885B01.

Navolgende behandelingen alsmede eventuele verstrekkingen komen niet voor vergoeding in aanmerking. In onderstaande tarieven is 21% BTW meegerekend.

Tuina (Chinese massage):

Chinese massages: € 45,00 per sessie van ca. 45 min.

Keuze uit diverse Chinese ontspannings- en/of energetische massages, zoals: rug, nek/schouders, benen, voeten, gezicht of stoelmassage.

Groepstherapie:

De TCM therapie kan ook als groepstherapie gevolgd worden. Het groepspakket omvat 10 wekelijkse sessies van 3 uur, deels individueel en deels in groepsverband. Kosten: € 450,00 per pakket.

Workshops:

Workshops kosten  € 180,00 per 10 lessen, tenzij anders vermeld.

Betaling:

Betaling à contant na afloop van de sessie, dan wel per ommegaande na ontvangst van de factuur.
Bij afname van een pakket of workshop: betaling totaalbedrag na afloop van de eerste sessie/les.
Inschrijven voor een pakket of workshop geldt voor het geheel. Bij afwezigheid wordt geen restitutie verleend.
Op al onze aanbiedingen zijn onze Algemene voorwaarden Felder instituut van toepassing.

Annulering:

Bij verhindering 72 uur van te voren afmelden, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Bij groepstherapie vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde sessies.

Klachten:

Bij klachten stelt u eerst de behandelend therapeut in kennis. Die zoekt een voor u passende oplossing.
Mocht u niet tot een passende oplossing komen neemt u contact op met de directie,
mail: riel@felderinstituut.nl, postadres: Hofgang 1, 5133CX Riel.

In de praktijk zijn de volgende wetten en regelingen van toepassing: AVG, WKKGZ en WGBO (wetten) en beroepscode RBCZ.
Om die reden gaat de praktijk als volgt om met persoonsgegevens (zie onze Privacy Verklaring):
• Bijhouden van een medisch dossier
• Bewaartermijn van 20 jaar voor het medisch dossier
• Geheimhoudingsplicht voor alle therapeuten en medewerkers
• Toestemming van beide ouders voor behandeling van minderjarigen
Voor klacht- en tuchtrecht zijn wij aangesloten bij RBCZ. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
https://www.tcz.nu/images/logo-TCZ.png

Het Felder instituut is aangesloten bij de Klachtencommissie van Quasir, u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
– post: Quasir Klachtencommissie, t.a.v. ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.
– e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie.